وبلاگ تخصصی پایپینگ | طراحی خرید اجرا | آموزش PDMS Piping

برخی از پروژه های انجام شده توسط تیم تخصصی پایپینگ

مهندسی ساخت سکوی گازی فاز 15 پارس جنوبی و نظارت بر ساخت (طراحی توسط شرکت SLTE مالزی)


طراحی Underground Piping و کلیه سیستمهای زیرزمینی واحد 21 (STG - HRSG - Caustic - Condensate) پالایشگاه بنزین بندر عباس (طراحی پایه شرکت Snam Progetti ایتالیا)


مشارکت در طراحی Piping - AG/UG واحد 22 (Sea water basin - Fire fighting - desalting - potable water)  پالایشگاه بنزین بندرعباس (طراحی پایه شرکت Snam Progetti ایتالیا)


مشارکت در مهندسی پایه (besic Engineering) پتروشیمی ممسنی شیراز (با همکاری شرکت لیوندل بازل آلمان)


مشارکت در بازسازی خطوط آتش نشانی 8 عدد سکوی سلمان تحت عنوان پروژه Salman Offshore Complex Fire Water System Renovation


مشارکت در طراحی پایپینگ NGL جزیره خارگ


مشارکت در طراحی پایپینگ پروژه HENGAM Gas Treatment Plant واقع در جزیره قشم (با همکاری شرکت APS ایتالیا)


مشارکت در طراحی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان


مشارکت در تهیه مدارک Pipe support Fabrication Drawing سکوهای گازی فاز 12 ، 17 ، 18 (طراحی شرکت Worlly parsons مالزی)


مشارکت در طراحی خطوط لوله گاز تنگه بیجار


مشارکت در طراحی پایپینگ Acrylonitrile Petrochemical Project


و ده ها پروژه دیگر ...