وبلاگ تخصصی پایپینگ | طراحی خرید اجرا | آموزش PDMS Piping

آشنایی با نرم افزار CEASAR II

امروزه میتوان به جرات نرم افزار Caesar II را یکی از محبوترین نرم افزار های تحلیل تنش در سیستم های Piping  دانست.این نرم افزار محصول شرکت COADE   می باشد . این شرکت آمریکائی نرم افزار های دیگری نظیر CAD WORX ,PVELIT. TANK,…. را نیز تولید مینماید اما عمده معروفیتش را مدیون نرم افزار Caesar II میباشد.  
نرم افزار Caesar II قادر به تحلیل تنش سیستم های لوله کشی می باشد و نتایج را میتواند با توجه به استانداردی که کاربر انتخاب مینماید بسنجد. محیط مدلسازی این نرم افزار از نسخه 4.5 به بعد از تغییرات قابل ملاحظه ای بر خوردار گردیده است. که کاربر را قادر به مدلسازی سریع و آ سان سیستم piping  مینماید. کاربر در مدلسازی اولیه خود قادر به مدلسازی لوله بامواد مختلف در سایز های مختلف میباشد نرم افزار از یک منبع کامل تکیه گاه بر خوردار میباشد که کاربر را قادر میسازد تکیه گاه مورد نظر خود را انتخاب و سیستم لوله کشی را مقید سازد. از قابلیت دیگر این محیط این است که قادر تا 9 دما و فشار متفاوت برای سیستم تعریف نماید و نتایج تحلیل را برای هر 9 مورد به صورت مجزا بررسی نماید. همچنین کاربر می تواند یک فشار مجزا برای تست آب (Hydro test  ) در محیط مدلسازی وارد نماید.
بعد از انجام مدلسازی نیز کاربر می تواند یک Error checking  در مدلسازی خود انجام دهد در این مرحله نرم افزار هرگونه خطا و نکته و هشداری را به کاربر اطلاع می دهد تا قبل از انجام مرحله تحلیل، اصلاحات بر روی مدل صورت پذیرد.
فاز تحلیل :
نرم افزار Caesar II قابلیت تحلیل استاتیکی و دینامیکی  سیستم لوله کشی را داراست.
تحلیل استاتیکی :
تحلیل استاتیکی مهمترین بخش تحلیلی نرم افزار می باشد زیرا به جز مواردی خاص که در بخش تحلیل دینامیکی گفته خواهد شد تحلیل استاتیکی برای تحلیل سیستم لوله کشی صنعتی راه حل های مناسبی را در اختیار کاربر قرار میدهد.
زمانی که تحلیل استاتیک صورت می پذیرد نرم افزار CAESAR II  مانند دیگر نرم افزارهای تحلیلی نیاز به مشخص شدن شرایط تحلیل می باشد. کاربر قبل از آغاز تحلیل استاتیکی قادر است که Loade case  های مورد نظر خود را برای تحلیل آماده سازد . نرم افزار بعد از انجام عمل Error checking  و قبل از انجام عمل تحلیل خود به کاربر Loade case  هائی را هم پیشنهاد میدهد.کاربر می تواند Loade case  هائی رابرای وزن سیستم، وزن سیستم لوله کشی با آب ( در حالت Hydrotest  ) حالت کاری سیستم ،در شرایط کاری در دماهای مختلف و حالت کاری سیستم تحت دما که به صورت برداری از حالت وزنی سیستم کم شده است و موارد دیگری مانند تحلیل استاتیکی زلزله و تحلیل استاتیکی شیر های اطمینان  را مورد تحلیل قرار دهد.
بعد از انجام شدن تحلیل استاتیکی توسط نرم افزار کاربر قادر است مقدار جابجائی ،نیروها ،تنش ها و... را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. نرم افزار خروجی های این قسمت را هم بصورت گرافیک و انیمیشن و هم به صورت اعداد و ارقام در اختیار کاربر قار میدهد.
تحلیل دینامیکی :
نرم افزار CAESAR II  چهار نوع تحلیل مختلف را برای کاربر ارائه میدهد که عبارتند از :
1.    محاسبات فرکانس طبیعی سیستم لوله کشی -Natural frequency calculation
2.    تحلیل هارمونیک (Harmonic analysis  )
3.    تحلیل طیف پاسخ ( Response spectrum analysis  )
4.    تحلیل وابسته به زمان (  Time history analysis  )
به جز تحلیل نوع اول سایر تحلیل ها خود به شاخه های تحلیلی دیگر تقسیم میشوند. که نرم افزار قادر به تحلیل سیستم لوله کشی تحت این شرایط میباشد.

CAESAR II®

CAESAR II evaluates the structural responses and stresses of piping systems to international codes and standards. CAESAR II is the pipe stress analysis standard against which all others are measured.

 

Data InputCAESAR II makes it easy to input and display all the data needed to accurately define a piping system analysis model. Input can be accessed or modified on an element-by-element basis, or datasets can be selected to make global changes.

Cutting-edge GraphicsThe CAESAR II input graphics module makes quick work of developing analysis models while clearly indicating areas of concern and providing an excellent idea of the piping  system's flexibility. Color-coded stress models and animated displacements for any stress load case are available. 
Design Tools and WizardsTools and wizards for tasks such as creating expansion loops or viewing plant models in the analysis space help bridge the gap between knowledge and experience. Such tools take the guess work out of producing accurate analysis and recommending practical design changes.
Analysis OptionsBesides the evaluation of a piping system’s response to thermal, deadweight and pressure loads, CAESAR II analyzes the effects of wind, support settlement, seismic loads and wave loads.

Nonlinear effects such as support lift off, gap closure and friction are also included. CAESAR II also selects the proper springs for supporting systems with large vertical deflections. Dynamic analysis capabilities include modal, harmonic, response spectrum and time history analysis.

Error Checking and Reports
The CAESAR II program includes an integrated error checker. This error checker analyzes the user input and checks for consistency from both a "finite element" and "piping" point of view. Reports are clear, accurate concise and fully user definable.
Material and Assemblies
Databases
CAESAR II incorporates table look-ups for piping materials and components plus expansion joints, structural steel sections, spring hangers and material properties including allowable stress. This ensures correct datasets are used for each analysis. CAESAR II comes complete with major international piping codes.

Bi-directional Interface with DesignCAESAR II incorporates the industry's first and only seamless, bi-directional link between CAD plant design and engineering analysis. This link to COADE CADWorx® Plant allows the passing of design and analysis data between these packages without data loss.


COADE CAESAR II ®
Features:
 • Static and Dynamic Analysis
 • Intuitive Analysis Model Creation
 • Cutting-edge Graphics
 • Design Tools and Wizards
 • Load and View Plant Model
 • Comprehensive Error Checking
 • User-definable Reports
 • Wind and Wave Analysis
 • Seismic and Support Settlement Analysis
 • International Piping Codes
 • Extensive Material Databases
 • Steel Databases and Modeling
 • Expansion Joint and Hanger Databases
 • Hanger Design
 • Bi-directional Links to COADE CADWorx Plant
 • Training seminars available
 • Fully supported by development engineers
 • Enhanced regularly for piping code updates

Technical Specs
Microsoft Windows XP Pro or Windows Vista Ultimate (minimum)
Application Areas
Process and Plant Design, Piping, Equipment, Steelwork, Petrochemical, Chemical, Power, Offshore, Food, Beverage, Brewing, Pharmaceutical, Water Treatment, Building Services, Shipbuilding and Architectural

 
مرجع : www.PipingTeam.com

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :