X
تبلیغات
زولا

وبلاگ تخصصی پایپینگ | طراحی خرید اجرا | آموزش PDMS Piping

پمپهای صنعتی - قسمت سوم

برای شناخت کامل پمپهای Centrifugal  به شرح اجزای داخلی این پمپ ها می پردازیم :

پروانه :

پروانه حرکت شعاعی را به سرعت سیال تبدیل می کند. اجزای یک پروانه بشرح ذیل می باشد :

1-      توپی پروانه (Hub)

با محور پمپ در تماس است و خار یا کلید جهت اتصال پروانه به شافت روی آن قرار دارد.

2-       پره های پروانه (vane)

سیال بعد از ورود به چشمه پروانه،در امتداد پره ها به طرف محیط پروانه جریان می یابد.درحین حرکت سیال بر انرژی جنبشی آن افزوده می شود.

3-       لفافه (shroud)

دیواره جانبی پروانه را تشکیل می دهد.امکان دارد دو طرف پره ها لفافه داشته باشد یا یک طرف و یا اصلاً نداشته باشد.

4-       چشمه پروانه (eye)

سیال از طریق چشمه پروانه وارد پره های پروانه می شود  

 

 پروانه ها از لحاض ساختمان مکانیکی به سه دسته تقسیم می شوند:

 

1-        پروانه بسته (Close impeller )

پره های پروانه بین دو صفحه به نام لفافه پروانه (shroud) قرار می گیرد. از آنجا که در  صورت وجود مواد جامد امکان انسداد پروانه وجود دارد) مواد جامد ما بین صفحات گیر می کنند) این نوع پروانه ها برای پمپاژ سیالی که حاوی مواد جامد(slurry) باشند استفاده نمی شود.

 

2-       پروانه نیمه باز (semi open impeller)

پروانه از یک طرف بوسیله لفافه(shroud)  بسته شده است. در این نوع پروانه ها  تعداد پره ها کم وبه منظور حداقل رساندن انسداد پره ها، طول آنها بلند انتخاب می شود.

 

3-      پروانه باز (open impeller)

پره ها بدون لفافه  (shroud) بوده بنابراین از آنجا که در این پروانه ها مشکل انسداد وجود ندارد به عنوان لجن کش می توان از آنها استفاده کرد.

 

تقسیم بندی پروانه از لحاظ وضعیت مکش :

 

1-       مکش یکطرفه( single suction)

تنها در یک طرف پروانه،دهانه مکش وجود دارد و سیال ازآنجا وارد پروانه می شود.

 

2-      مکش دو طرفه(double suction)

در هر دو طرف پروانه ، دهانه مکش وجود دارد و سیال از هر دو دهانه وارد پمپ می شود. ظرفیت آبدهی پمپ double suction دو برابر پمپ single suction  خواهد بود.

 

پروانه ها از لحاظ جهت جریان سیال به سه زیر گروه اصلی زیر تقسیم می شوند :

 

1-      جریان محوری (Axial Flow )

در این نوع پروانه،نیروی گریز از مرکز برای تولید فشار دخالتی ندارد. قطر پروانه در ورودی و خروجی با هم یکسان است.جریان در جهت محور وارد و در همان جهت خارج می شود. در مواردی که نیاز به دبی بالا و هد پایین باشداز این نوع پروانه استفاده می شود.

 

2-      جریان شعاعی – محوری (axial –radial flow )

در این نوع پروانه ها ،hub   مخروطی شکل است.جریان در جهت محور وارد پروانه می شود و در جهتی که زاویه ای با محور می سازد از آن خارج می شود.در حقیقت این پروانه ها حالتی مابین پروانه های جریان شعاعی و جریان محوری خواهند داشت.

 

3-      جریان شعاعی

سیال در جهت محور وارد پروانه می شود و در جهت شعاعی (عمود بر محور) از آن خارج می شود در این نوع پروانه، سیال در طول پره ها به علت گریز از مرکز حرکت کرده و(انرژی سیال (سرعت سیال) افزایش می یابد.در مواردی که نیاز به هد بالا و دبی کم باشد،ازاین نوع پروانه ها استفاده می شود.پروانه های استفاده شده در پتروشیمی بیشتر از این نوع است.

 

 

تقسیم بندی پمپهای Centrifugal  از لحاظ تعداد پره های قرار گرفته در مسیر جریان :

 

با توجه به اینکه یک ویا چند پروانه در مسیر عبور مایع در یک پمپ قرار می گیرد، پمپها به دسته بندی یک و یا چند مرحله ای طبقه بندی می شوند.با توجه به مسائل توضیح داده شده می توان اساس تقسیم بندی این نوع پمپها را متوجه شد. در استاندارد API 610   تقسیم بندی این پمپها بر اساس نحوه قرارگیری آنها انجام شده است. نحوه این تقسیم بندی در جدول زیر مشخص است.

 

 منبع: http://shoaripour.blogfa.com

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :